Sundom TV i Anvias Kabel-TV (Kanal 301 Tills 14.6.2017 kl 08:00)

Hej! Sundom TV finns idag på Kanal 301 i Anvias Kabel-TV nät i Sundom i DVB-C nätet (Digital-TV) men som läget är nu så kommer Anvias kabel-TV nät att bytas mot Elisas Kabel-TV den 14.6.2017 kl 12:00 detta innebär att de lokal TV(er) som finns i deras nät inte längre kommer att finnas på Kanalplats 301 utan på något annat …